Xăm Hình Khi Mang Thai Nên Hay Không?

Mẹ bầu có hình xăm khi đang mang thai

Ngày nay, những điều kiêng cữ khi mang thai rất nhiều so với những việc mẹ bầu được phép làm. Có thể rất khó để mẹ bầu cân bằng ranh giới giữa những gì nên và không nên làm. … Xem thêm